Share your ideas!

Help shape the future of itslearning

Please share your ideas with the community, and contribute by voting and commenting on other ideas – the more votes the more influence! We consider all ideas when planning future work Please write in English. For support, please contact your school/organization.

Privacy Policy

 

Merged idea

This idea has been merged into another idea. To comment or vote on this idea, please visit ITSL-I-355 Please let me archive, sort or delete messages.

Aanpassen Berichten. Verwijderen, als apart venster, structuur, enzz Merged

Door het vele thuiswerken communiceren leerlingen veel over de te maken opdrachten die via de ELO worden aangeboden. Bij berichten missen er een aantal elementaire mogelijkheden. De berichten moeten makkelijker te doorlopen zijn, overzichtelijker worden ingedeeld, gearchiveerd. verwijderd, en...

Nu ben je veel tijd kwijt aan het achterhalen van reeds gelezen berichten.

Het venster moet ook open blijven staan om te voorkomen dat je elke keer opnieuw door de lijst moet. Een leerling stelt een vraag of maakt een opmerking, je zoekt in de ELO naar het materiaal van de leerling, opnieuw terug naar berichten, de leerling weer opzoeken, enz.. Met zo'n 250 leerlingen waarvan er zeker 100 reageren toch een zinloos geklik en gezoek..

Je moet op het icon van de leerling klikken om te achterhalen om welke klas het gaat. Ook een extra klik die niet nodig hoeft te zijn.

Voor deze crisis mochten mijn leerlingen Berichten in de ELO niet gebruiken. Bij een paar berichten per week prima, bij enkele 10-tallen per dag zeer tijdrovend...

 • John van der Elburg
 • Apr 8 2020
 • Future consideration
Country NL
Category Messages and notifications
 • Admin
  itslearning support commented
  14 Apr 10:57am

  Translation: Through the many homework, students communicate a lot about the assignments that are offered through the ELO. Messages miss a number of basic possibilities. The messages should be easier to navigate, organized more clearly, archived. removed, and ...

  Now you spend a lot of time trying to figure out already read messages.

  The window should also remain open to prevent you from having to go through the list again and again. A student asks a question or makes a comment, you search in the ELO for the student's material, go back to messages, look up the student again, etc. With about 250 students of which 100 certainly respond, a meaningless click and wanted ..

  You have to click on the student's icon to find out what class it is. Also an extra click that doesn't have to be necessary.

  For this crisis, my students were not allowed to use Messages in the ELO. With a few messages a week fine, with a few 10's a day very time consuming ...Send feedbackHistorySavedCommunity