Share your ideas!

Help shape the future of itslearning

Please share your ideas with the community, and contribute by voting and commenting on other ideas – the more votes the more influence! We consider all ideas when planning future work – unfortunately we cannot comment on all the ideas. Please write in English. For support, please contact your school/organization.

Privacy Policy

Ønske om å øke antall til mer enn 100 når vi søker etter elever og ansatte

Er det mulig å øke antallet vi kan ha på utvalg til mer enn 100 når vi søker etter ansatte?

Vår skole har mer enn 100 ansatte – og når jeg nå sitter og skal legge ansatte over i hieraki for nettverksroller – så må jeg gjøre operasjonen dobbelt opp; først merke de det gjelder for side 1 og tildele rolle, så må jeg gjenta for de som ligger på side 2 og tildele rolle. 

Dette fordi når jeg skifter til side 2 – så faller avkrysningene jeg har satt på side 1 bort. 

 

Alternativet kan være at avkrysningene ikke faller bort når jeg skifter side.

  • Guest
  • Sep 17 2018
Country NO
Category Administration
  • Attach files