Share your ideas!

Help shape the future of itslearning

Please share your ideas with the community, and contribute by voting and commenting on other ideas – the more votes the more influence! We consider all ideas when planning future work – unfortunately we cannot comment on all the ideas. Please write in English. For support, please contact your school/organization.

Privacy Policy

Lärare saknar info när de väljer elevvyn för att se hur kursen ser ut för eleverna

När lärare väljer att se hur deras kurser ser ut från elev-vyn så ser de inte att eleverna har en knapp för "Svara på inlämningsuppgift" på en skapad Inlämningsuppgift. Läraren tror då att de gjort något fel vid tilldelandet av inlämningsuppgiften när de via elevvyn tror att det är så det ser ut för eleverna. Är det möjligt att ändra så elev-vyn blir mer lik som eleverna ser det.

  • Louise Kyrk
  • Sep 6 2018
Country SE
Category Other
  • Attach files