Share your ideas!

Help shape the future of itslearning

Please share your ideas with the community, and contribute by voting and commenting on other ideas – the more votes the more influence! We consider all ideas when planning future work – unfortunately we cannot comment on all the ideas. Please write in English. For support, please contact your school/organization.

Privacy Policy

Word Online funksjonen i It’sLearning

Kommentarfelt

  • Manglar kursiv
  • Kan ikkje gå tilbake og tilføye noko i ein kommentar
  • Kan heller ikkje stryke noko i kommentaren
  • Det er ikkje mogeleg å få feit skrift i kommentarfeltet

 

Andre irritasjonsmoment

  • Når du har valt ein skriftfarge for å leggje til noko i teksten, må du velje fargen på nytt, sjølv om den står i feltet, når du skal skrive noko meir i teksten. Dette er tungvint!
  • Plutseleg og utan forvarsel kjem «Sorry, your changes weren’t saved. Please refresh the page» Viss du prøver å «refreshe» så skjer det ikkje noko, og går du ut og inn igjen i dokumentet så er dei siste kommentararne dine vekke.
  • Skal du markere deler av teksten, må du først klikke for å plassere markøren elles blir store område markert – tungvint!
  • Svein Ove Duesund
  • Feb 19 2018
Country NO
Category Third-party tools and apps
  • Attach files