Share your ideas!

Help shape the future of itslearning

Please share your ideas with the community, and contribute by voting and commenting on other ideas – the more votes the more influence! We consider all ideas when planning future work – unfortunately we cannot comment on all the ideas. Please write in English. For support, please contact your school/organization.

Privacy Policy

Mulighet til å kopiere oppgaver sammen med besvarelser og vurdering

Tidligere kunne man kopiere en oppgave fra et fag til et annet, inkludert besvarelser og vurderinger. Det er ikke lenger mulig. Kan dere få det på plass igjen? Håpløst for oss som jobber tverrfaglig å måtte legge alt inn flere steder.

  • Guest
  • Feb 15 2018
Country NO
Category Other
  • Attach files