Share your ideas!

Help shape the future of itslearning

Please share your ideas with the community, and contribute by voting and commenting on other ideas – the more votes the more influence! We consider all ideas when planning future work – unfortunately we cannot comment on all the ideas. Please write in English. For support, please contact your school/organization.

Privacy Policy

Bedre oversikt for anmerkninger for kontatklærer

Orden og oppførsel er uoversiktlig for kontaktlærer når man skal gjøre opp status for orden og oppførsel siden anmerkningene ikke deles opp, men blandes etter dato istedet for om de er orden eller oppførsel. I tidligere læringsplattform var det klart skille mellom orden anmerkninger og atferdanmerkninger slik at du lett kunne se hvor mange av hver en elev hadde. Vi ønsker at en lignende oversikt også kan bli ordnet i itslearning. Dette vil være naturlig siden vi skal sette en karakter i orden og en karakter i oppførsel. 

  • Guest
  • Feb 11 2016
Country NO
Category Grading and assessment
  • Attach files