Important Information on itslearning Status

If you want to see the latest updates on the status of itslearning the please visit the link below. Please do not submit ideas on status/speed issues. Our teams are working on these now.

itslearning status


If you have Questions or Comments

The ideas portal is only for new feature requests. Sorry, we cannot answer questions or reply to specific queries. If you need help or then please visit our support site.

itslearning support


Share your ideas!

Help shape the future of itslearning

Please share your ideas with the community, and contribute by voting and commenting on other ideas – the more votes the more influence! We consider all ideas when planning future work – unfortunately we cannot comment on all the ideas. Please write in English. For support, please contact your school/organization.

Privacy Policy

Det hadde vært en stor fordel om det var mulig å endre testinnstillinger etter at eleven har levert test. Det gjelder særlig muligheten til å vurdere manuelt/justere poeng selv om man har valgt automatisk vurdering.

Det hadde vært en stor fordel om det var mulig å endre testinnstillinger etter at eleven har levert test. Det gjelder særlig muligheten til å vurdere manuelt/justere poeng selv om man har valgt automatisk vurdering. Spesielt svar som har flere alternativer gjør krav på dette.

 • Guest
 • Dec 16 2015
 • Planned
 • Apr 13, 2016

  Admin Response

  Hei,

  Dette har vi planlagt i det nye testverktøyet vårt. Dessverre gjenstår det en del arbeid der enda før vi kan rulle det ut til våre eksisterende brukere.

 • Attach files
 • Frank Helle commented
  April 08, 2016 20:42

  Jeg er helt enig i dette forslaget. Det kan være flere grunner til å endre poengsum manuelt, for eksempel når:

  • Spørsmål gjelder forsøk eller undervisning eleven ikke har deltatt på.
  • Elev har «legitim» grunn til å ikke svare på eller misforstå et spørsmål
   • Skjer ofte med svært sterke eller svake elever.
  • Spørsmål er tvetydig formulert av lærer
  • Spørsmål er i gråsonen for pensum eller er for vanskelig

  Vil også legge til at det ofte er behov for å justere sluttkarakter på grunnlag av totalvurdering. Dette kreves i oppdaterte vurderingskriteriene fra Udir, se «Mulighet for forbedring» (nederst)

  Vedlagt eksempel fra i dag der elev svarte at vaskemaskin benytter varmepumpeprinsipp, siden han har en slik modell hjemme. Jeg var enig med eleven, men er maktesløs i forhold til poengsummen. Feilen trakk karakteren ned til 4-, som overføres automatisk til Skolearena. Jeg må derfor føre egen karakterliste i planleggeren (ekstraarbeid).

 • sdgsgsr cgucfucfgu commented
  February 06, 2019 16:21

  Det er forbløffende at dette enda ikke er innført.

 • per persen commented
  April 07, 2019 16:30

  Helt sykt at dette ikke er innført enda! Over tre år! Hva skjer med monopolet og inkometansen?