Share your ideas!

Help shape the future of itslearning

Please share your ideas with the community, and contribute by voting and commenting on other ideas – the more votes the more influence! We consider all ideas when planning future work – unfortunately we cannot comment on all the ideas. Please write in English. For support, please contact your school/organization.

Privacy Policy

Det hadde vært en stor fordel om det var mulig å endre testinnstillinger etter at eleven har levert test. Det gjelder særlig muligheten til å vurdere manuelt/justere poeng selv om man har valgt automatisk vurdering.

Det hadde vært en stor fordel om det var mulig å endre testinnstillinger etter at eleven har levert test. Det gjelder særlig muligheten til å vurdere manuelt/justere poeng selv om man har valgt automatisk vurdering. Spesielt svar som har flere alternativer gjør krav på dette.

 • Guest
 • Dec 16 2015
 • Planned
 • Apr 13, 2016

  Admin Response

  Hei,

  Dette har vi planlagt i det nye testverktøyet vårt. Dessverre gjenstår det en del arbeid der enda før vi kan rulle det ut til våre eksisterende brukere.

 • Attach files
 • Frank Helle commented
  April 08, 2016 20:42

  Jeg er helt enig i dette forslaget. Det kan være flere grunner til å endre poengsum manuelt, for eksempel når:

  • Spørsmål gjelder forsøk eller undervisning eleven ikke har deltatt på.
  • Elev har «legitim» grunn til å ikke svare på eller misforstå et spørsmål
   • Skjer ofte med svært sterke eller svake elever.
  • Spørsmål er tvetydig formulert av lærer
  • Spørsmål er i gråsonen for pensum eller er for vanskelig

  Vil også legge til at det ofte er behov for å justere sluttkarakter på grunnlag av totalvurdering. Dette kreves i oppdaterte vurderingskriteriene fra Udir, se «Mulighet for forbedring» (nederst)

  Vedlagt eksempel fra i dag der elev svarte at vaskemaskin benytter varmepumpeprinsipp, siden han har en slik modell hjemme. Jeg var enig med eleven, men er maktesløs i forhold til poengsummen. Feilen trakk karakteren ned til 4-, som overføres automatisk til Skolearena. Jeg må derfor føre egen karakterliste i planleggeren (ekstraarbeid).

 • sdgsgsr cgucfucfgu commented
  February 06, 2019 16:21

  Det er forbløffende at dette enda ikke er innført.

 • per persen commented
  April 07, 2019 16:30

  Helt sykt at dette ikke er innført enda! Over tre år! Hva skjer med monopolet og inkometansen?