Share your ideas!

Help shape the future of itslearning

Please share your ideas with the community, and contribute by voting and commenting on other ideas – the more votes the more influence! We consider all ideas when planning future work – unfortunately we cannot comment on all the ideas. Please write in English. For support, please contact your school/organization.

Privacy Policy

Respons till elever

Jag vill att möjligheten för läraren att ge eleven respons på inlämnade uppgifter utvecklas. Det behöver finnas ett verktyg som gör det möjligt för läraren att lämna kommentarer direkt i den text som eleven har lämnat in och som tydligt visar för eleven vad som har blivit fel och hur läraren föreslår att hen ändrar eller utvecklar texten. Pratbubblor i olika färger kan vara ett sätt att strukturera responsen. 

 • Guest
 • Jan 28 2016
Country SE
Category
 • Attach files
 • Guest commented
  February 02, 2016 07:37

  Eleven måste se lärarens respons när hen rättar och utvecklar sin text för att skicka in den igen!

 • Anette Samuelsson commented
  June 17, 2016 09:18

  Håller verkligen med. Det är inte bra att jag som lärare inte kan ge feedback direkt i elevens arbete och visa på vad som har varit fel och visa hur eleven skulle ha gjort istället för att uppgiften ska bli rätt.