Share your ideas!

Help shape the future of itslearning

Please share your ideas with the community, and contribute by voting and commenting on other ideas – the more votes the more influence! We consider all ideas when planning future work Please write in English. For support, please contact your school/organization.

Privacy Policy

Plagiatkontroll

Jag har från lärarna fått in önskemål om förbättringsförslag till plagitatkontrollen, eftersom vi lämnat Urkund och gått över till eran tjänst.

Ni skulle kunna snegla på Urkunds rapport för att se vad som eftersöks.

Man vill kunna markera flera misstänkta källor samtidigt.
Man vill få med alla passager samtidigt och att man ser vilken källa den tillhör i anslutning till där man står på sidan.
De vill ha en rapportutskriftsknapp ett enkelt klick på en knapp för att få ut rapporten.
Sen så verkar inte rapporten ta "citat" utan ger utslag även på sånt som är citerat.

  • Guest
  • Jan 28 2016
Country SE
  • Attach files