Share your ideas!

Help shape the future of itslearning

Please share your ideas with the community, and contribute by voting and commenting on other ideas – the more votes the more influence! We consider all ideas when planning future work Please write in English. For support, please contact your school/organization.

Privacy Policy

Felles visning for norsk hovedmål, sidemål og muntlig?

I norsk hadde det vært veldig fint om det var en mulighet for å løsrive karaktersystemet fra fagrommene slik at lærer ikke hadde trengt å gå inn i tre ulike rom for å få satt karakterer i de tre disiplinene (hovemål, sidemål, muntlig).

Kunne det for eksempel vært mulig å lage et "forelderfag" for norsk som elevene forholder seg til, med hovedmål, sidemål og muntlig som "barnefag"? Lærer og elev kunne der hatt mulighet for å velge å se en av de 3, eller alle samlet. Både perioder, planer, vurderingsoversikt, osv..

Eventuelt bare om lærere kunne under vurderingsoversikten velge mellom de ulike disiplinene/fagene.

Det er bare forvirrende for elevene med tre norskrom.

  • Peter Marcinkowski
  • Jan 21 2016
Country NO
Category Grading and assessment
  • Attach files