Share your ideas!

Help shape the future of itslearning

Please share your ideas with the community, and contribute by voting and commenting on other ideas – the more votes the more influence! We consider all ideas when planning future work – unfortunately we cannot comment on all the ideas. Please write in English. For support, please contact your school/organization.

Privacy Policy

Endre skilletegn i genererte CSV-filer til semikolon

Elevenes navn vises på formen Etternavn, Fornavn. Fornavnet er separert fra etternavnet med en komma og mellomrom. Når man eksporterer for eksempel en vurderingsoversikt til CSV-fil er kolonnene på hver rad separert med en komma. Dette skaper en utfordring når man konvererer teksten til kolonner i Excel siden komma mellom etternavn og fornavn også oppfattes som et skilletegn og dermed blir dataene forskjøvet med en kolonne mot høyre.

De som er relativt drevne i Excel kan løse dette enkelt ved å konkatonere etternavnet og fornavnet slik at de havner på samme kolonne (="Etternavn,"&4B, for eksempel), kopiere kolonnen med etternavn og fornavn, lime inn verdiene i samme kolonne, merke og slette fornavnene som står i feil kolonne og velge å flytte cellene mot venstre.

Derfor; vær så snill bruk heller semikolon som skille tegn i CSV, ikke komma! :)

  • Peter Marcinkowski
  • Jan 21 2016
Country NO
Category Administration
  • Attach files