Share your ideas!

Help shape the future of itslearning

Please share your ideas with the community, and contribute by voting and commenting on other ideas – the more votes the more influence! We consider all ideas when planning future work – unfortunately we cannot comment on all the ideas. Please write in English. For support, please contact your school/organization.

Privacy Policy

Tremenyen på venstre side

Etter at tremenyen på venstre side forsvann er det blitt meir tidkrevjande å gå inn på mapper som du har. Tidlegare kunne du då berre klikke på rullegardia og få heile treet fram utan at du måtte gå gjennom kvart ledd. Har du mange mapper etter kvarandre går det unødig tid i å gå gjennom alle ledd når du må laste opp kvar mappe. Er det i tillegg stor trafikk på nettet blir dette ein unødig flaskehals. Det var og mykje raskare og omorganisera mapper og innhold med denne menyen på plass.

Er det ein grunn til at denne menyen er fjerna? 
Kan den setjast inn igjen?


Ved å setja inn igjen denne menyen vil det gjera skulekvardagen til mange lærerar lettare!

  • Lars Johan Velde
  • Oct 11 2016
Country NO
Category Access and navigation
  • Attach files