Share your ideas!

Help shape the future of itslearning

Please share your ideas with the community, and contribute by voting and commenting on other ideas – the more votes the more influence! We consider all ideas when planning future work – unfortunately we cannot comment on all the ideas. Please write in English. For support, please contact your school/organization.

Privacy Policy

Redigering av hva som skal komme opp som "oppfølgingsoppgaver"

Jeg vet at jeg har kommet med dette innspillet tidligere, men tar det opp på nytt.

 

På startsiden på it’s kommer det i høyre del av skjermbildet opp en oversikt over oppfølgingsoppgaver. Det er et stort ønske at denne funksjonen gjøres redigerbar, slik at man selv kan styre hva som skal synes her.

 

Meg bekjent er det ikke mulig å gjøre det, og eksempelvis vises blant annet hvilken aktivitet som har foregått i kursets arbeidskrav og flervalgstester. Særlig er det siste lite relevant siden det ikke krever noen oppfølging - det er følgelig misvisende å kalle det en oppfølgingsaktivitet, og det skaper dessuten mye visuell støy og behov for manuelt redigeringsarbeid for å holde oversikten over hvilke aktiviteter som faktisk krever oppfølging. Etter å ha klikket på lenken som viser aktiviteten i de enkelte flervalgstesten, blir varselet om oppfølgingsoppgaver fjernet – men dette tar mye tid. Jeg har fire ulike nettkurs med 10 flervalgstester i hvert kurs, og da blir det fort 20-30 varsler som må nulles ut hver eneste dag for å holde varslene om oppfølgingsoppgaver ryddig og oversiktlig. Det er bortkastet tid og sløsing med faglige ressurser som alternativt kan brukes til noe fornuftig for studentene.

 

Mvh Robert

 

  • Guest
  • Nov 8 2018
Country NO
Category Content creation and management
  • Attach files